Czym jest immisja?

Czym jest immisja?

Termin immisja oznacza działanie właściciela nieruchomości na swoim terenie, którego wpływ odczuwają inne osoby na sąsiedzkim terenie. Można wyróżnić immisję bezpośrednią, która polega np. na…

Strefa ograniczonego użytkowania

Strefa ograniczonego użytkowania

Obszar ograniczonego użytkowania to teren, który prawnie został ograniczony ze względu na działanie okolicznego zakładu pracy lub innego obiektu, np. lotniska czy elektrowni. Każdy właściciel…

Czym jest decyzja środowiskowa?

Czym jest decyzja środowiskowa?

Decyzja środowiskowa wydawana jest w przypadku nowych inwestycji, które mogą mieć silny wpływ na środowisko naturalne. Termin obowiązuje od zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska…