Czym jest immisja?

Czym jest immisja?

Termin immisja oznacza działanie właściciela nieruchomości na swoim terenie, którego wpływ odczuwają inne osoby na sąsiedzkim terenie. Można wyróżnić immisję bezpośrednią, która polega np. na…